Tillväxtstrategi

Vill du veta hur ditt företag står sig?

Tillväxt sker ofta bättre tillsammans med andra. Kanske ska ni sälja delar av verksamheten, förvärva eller gå ihop med en strategisk partner.

Frågorna kan vara många och komplicerade – och det är där vårt 360-synsätt för era behov kommer in i bilden. Med resultatorienterat och initierat engagemang hjälper vi er med avyttring eller anskaffning av företag, men även konsolidering och kapitalanskaffning.

Vi skapar större värden och förbättrar lönsamhet. Vi fokuserar på de pengar du kan tjäna. Imorgon, men också i övermorgon och nästa år. Det finns inga patentlösningar, men med vårt intellektuella och praktiska bagage från diversifierade verksamheter inom teknik, industri och IT har vi lärt oss att lateralt tänkande tillsammans med mod och affärsmässigt skarpsinne är ett bra recept för sund tillväxt, lönsamhet och ökat värde.

Vi hjälper företag att nå nya marknader och växa lönsamt i befintliga.

Väx med Accello. Vi hjälper er med strategier kopplade till tillväxt- och försäljningsmål och där ert erbjudande möter målgruppens behov och köpresa. Med fokus på affär, konkurrenskraft och värdeskapande stärker vi er förmåga att utveckla affären och verksamheten. För att styra företaget mot tillväxt skapar vi en konkret tillväxtplan och en strategi som visar företagets utveckling, finansieringsmodeller, lönsamhetsanalys, riskidentifiering och möjliga marknader. Tillsammans sätter vi målet och genomför det som skall genomföras. Med vår metod kan du planera din framtida omsättning och nyförsäljning systematiskt och realistiskt. Bättre resultat än tidigare.

Att växa är att utvecklas. Vi hjälper dig med båda.

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se

Vad säger våra kunder?

  • ”Det är alltid bra att få externa åsikter om den verksamhet man bedriver. Man hamnar lätt i samma tankebanor när man försöker vara kreativ och tänka nytt. I ett sådant läge är det mycket viktigt med ett professionellt bollplank, där man kan få värdefull input och i förlängningen bättre insikt i hur man kan utveckla både marknadsföring och verksamhet. I mitt samarbete med Accello har jag fått hjälp med att klä mina luddiga tankar i ord som leder till faktisk planering samt i vissa lägen hjälpt mig att öppna ögonen för nyMaa infallsvinklar.”

    Tony, Marknadsledare inom lyftsystem, VD