Förvärv & konsolidering

Breddat kunderbjudande och långsiktig lönsamhet genom förvärv – ofta en effektiv väg till tillväxt. Vi genomför en noggrann kartläggning av marknadens aktörer och drivkrafter, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen med due diligence, analyser mm. Genom att identifiera och grundligt analysera hittar vi rätt företag för era behov.

Man ska göra det man är bra på. Att köpa bolag är svårare än många tror.

Alla vägar leder inte till framgång. Vår erfarenhet och kännedom om branscher som teknik, industri och IT gör att vi står trygga i alla tänkbara situationer. En partner att hålla i handen, som alltid har ett svar och en lösning. Vi vägleder dig trygg och säkert med gedigen kompetens.

Ett säkert genomförande ger optimalt resultat. Ta ett säkert beslut!

Kärnverksamhet applicerat i nya vertikaler? Differentiering och diversifiering? Omdefiniera värdeleverans? Nytt value proposition? Nya affärsområden? Uppfinna nya applikationsområden och näringar? Det finns många skäl att ha en anledning till förvärv eller konsolidering.

Att utvecklas via uppköp kan vara ett sätt att uppnå större volym eller att snabbt komma till marknad och leverera under uppbyggnadsfasen med ett nytt differentierat erbjudande. Vi hittar och analyserar bolagen som levererar hög tillväxt och högt värde genom att tillföra ny kapacitet till nya målgrupper. Vi lägger särskild tyngdpunkt på differentiering via teknik och organisationers förmåga att även växa organiskt för hållbar affär. Vi lyfter bolag genom att hitta synergier via tex förvärv eller utveckla erbjudandet i en riktning som skapar en ny värdedimension.

Accello kartlägger noggrant marknadens aktörer och drivkrafter, tydliggör och specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och bistår i förvärvsförhandlingen med due diligence, analyser mm. Som vår naturliga förlänga arm har vi givetvis erfarna jurister och rådgivare. Förvärv är ofta en effektiv väg till tillväxt som i många fall ger möjlighet till ett breddat kunderbjudande eller en breddad kundbas.

Vilket skäl är din anledning?

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se