Paketerade värdeerbjudanden

Accello paketerar din tillväxt. Vi har lång erfarenhet av komplex försäljning och har hjälpt otaliga kunder med att förbättra sin strategiska position på marknaden. Våra kunder finns inom IT, medtech, industri, elkraft, elektronik, bygg, finans, logistik, militären med flera Vår framgång ligger mycket i vårt sätt att skapa attraktiva erbjudanden utifrån era kunders perspektiv för att de lätt ska förstå varför ni är deras förstahandsalternativ.

Det är inte bara vad och hur du säger det. Det är vilket värde kunden upplever.

Vi hjälper dig att förstå värdet i erbjudandet/produkten/tjänsten och komma till insikt med drivkrafterna bakom dina kunders köpbeslut. Vi utgår från dina utmaningar och anpassar ditt erbjudande tydligt och säljande för att öka förståelsen samt det upplevda och reella mervärdet för dina kunder.

Det företag som bäst förstår kundernas behov vinner!

Ibland kan det vara svårt att få kunderna att förstå varför ni borde vara en prioritet för dem. Kanske förstår de inte alltid vad det är ni gör och vilken nyttan är för dem. Kanske känns konkurrentens erbjudande mer attraktivt eller kanske tycker de att det är för dyrt? Accello har lång erfarenhet av att hjälpa kunder vässa sin strategiska position. Vår framgång ligger i att skapa attraktiva erbjudanden utifrån slutkundens perspektiv för att de ska förstå varför ni är deras prioriterade förstahandsalternativ. Genom att utgå från kundens utmaningar och möjligheter, anpassar vi erbjudandet för att hjälpa kunden i deras målsättningar.

Ett tydligt differentierat budskap triggar en dialog kring hur ert erbjudande skulle göra nytta och skapa värde för dem, och får då också ett tydligt genomslag i form av försäljning och ökad konvertering. Vi gör ert erbjudande attraktivt med genomtänkt retorik i ett erbjudande där kunderna tydligt uppfattar värdet i er leverans. Materialet kan sedan användas och återanvändas i olika syften i olika kommunikationsplattformar, såsom till exempel hemsida, digital marknadsföring och säljande presentationer.

Ditt innehåll är viktigt. Då är paketeringen ännu viktigare.

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se