Digital marknadsföring

Tänk tillväxt. Tänk digitalt. Världen är digital och vi med den. Digital marknadsföring är ett måste för att nå ut till önskade kundgrupper. Kundernas köpresa har under de senaste åren drastiskt förändrats och vi hjälper våra kunder med digital försäljning som ett komplement till det personliga bemötandet. Vi lever givetvis som vi lär – digitalt och effektivt för att ge ytterligare tyngd åt vårt redan starka försäljningserbjudande.

Stanna inte i tillväxt!

Vi gör dig ständigt aktuell genom marknadsföring via digitala kanaler och plattformar. Vi driver din försäljning och lönsamhet genom sökmotormarknadsföring/SEO-optimering, sociala medier, e-post och kommunikation till hemsidor för att kommunicera med framtida och befintliga kunder. Vi ansvarar för att skapa varumärkeskännedom i digitala kanaler.

Målmedveten digital kommunikation för ökad försäljning.

Du vet kanske vad men inte hur. Den digitala utvecklingen förändrar kommunikation med befintliga och potentiella kunder förändras nästan dagligen och det gäller att hänga med. Vi hjälper dig med din digitala närvaro, bolla idéer eller mer handfast hjälp där vi blir din externa marknadsavdelning. I gemensamma workshops definierar vi mål, målgrupper och segment, vi ritar en kampanjplan och väljer kanaler och plattformar för digital marknadsföring.

Accello bearbetar och anpassar värdeerbjudandet till valda kampanjer, kanaler och plattformar. Vi kan även utgå från material ni redan har. Det förberedande arbetet ligger till grund för det erbjudande vi skapar med konkret och riktad kommunikation som svarar mot kundernas behov.

Vi stämmer regelbundet av och analyserar utfallet för att optimera säljcykeln.

  • Marknadsföring och försäljning via LinkedIn
  • E-postmarknadsföring
  • Sökmotorsmarknadsföring
  • Drip-marketing

Automatisera mer du också för effektiv försäljning!

Kontakta oss för ett personligt samtal!

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se