M & A

Vill du veta hur ditt företag står sig?

Tillväxt sker ofta bättre tillsammans med andra. Kanske ska ni sälja delar av verksamheten, förvärva eller gå ihop med en strategisk partner.

Frågorna kan vara många och komplicerade – och det är där vårt 360-synsätt för era behov kommer in i bilden. Med resultatorienterat och initierat engagemang hjälper vi er med avyttring eller anskaffning av företag, men även konsolidering och kapitalanskaffning.

Vi är inte tomma ord eller en pappersprodukt. Vi vet vad vi pratar om. Vi kommer från verkligheten. Det har gett oss kunskap och erfarenhet som ger tyngd till det vi säger. Vi är proffs på det vi gör minimerar risk för felaktiga beslut i val av bolag, värderingsfrågor och processer. Tack vare bra beslutsunderlag, goda kontakter, kompetens och metoder, levererar vi säkra transaktioner som ger optimalt värde och pris.

Framtiden är ljus för den som tänker efter före. Och tar lönsamma beslut.

Det finns inga genvägar. Hårt arbete är en viktig del av vårt arbete för att upptäcka och genomföra affärsmöjligheter för våra kunder. Vi väntar inte passivt på uppenbara situationer, utan söker aktivt och kontinuerligt efter värdeskapande och sunda transaktioner. Vi är verksamma inom många branscher och våra kunder finns normalt inom IT, finans, industri- eller teknik. Eftersom vi agerar på både köpar- och på säljarsidan, har vi komplett förståelse för affärens dynamik och tar fullt ansvar för hela transaktionsprocessen.

Vi upprättar all relevant dokumentation såsom informationsmemorandum och finansiella databöcker, företagspresentationer och analysunderlag, tar ansvar för hela due diligence-processen, för dialog med alla utvalda motparter samt förhandling och utformning av processtrategi. Vi tar ett helhetsansvar och projektleder hela M&A-processen. En kritisk aspekt för en framgångsrik transaktion. Vi leder det dagliga processarbetet, koordinerar specialistrådgivare såsom jurister, revisorer och skatteexperter samt hanterar känslig information.

Ta genvägen till framgång!

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart!

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se

Vad säger våra kunder?

  • ”Vi befann oss i en uppköpsprocess av ett bolag med avancerad militär teknik och behövde hjälp med genomlysning av företaget. Vi valde att jobba med Accello i detta arbete då de besitter teknisk kompetens och även en förståelse för affär. Vi upplevde att de har god kunskap och tydlighet – vi fick ett snabbt resultat i en svår bransch. Problemen åskådliggjordes i den due diligence vi fick, både på teknik- och ekonomisidan.”

    Sven, Militära Satellitsystem, Investerare och ägare