EU-bidrag

Ett stort antal företag i Sverige har inte utnyttjat de offentliga stödmöjligheter som finns. Många gånger känner inte företagen till att stöden finns och upplever dessutom att det är svårt att själv göra en ansökan. Särskilt för de större stöden kan det verka som ett överväldigande administrativt arbete. Accello kan och vet hur.

Accello hjälper dig med din ansökan.

EU-bidrag, med handen på hjärtat, kan vara en djungel. Accello håller sig aktivt uppdaterade och underlättar för svenska företag att identifiera finansieringsmöjligheter i takt med att EU:s stödprogram utvecklas.

Visste du att ett svenskt litet eller medelstort företag som vill skala upp eller demonstrera en innovation på den internationella marknaden kan få tiotals miljoner kronor i EU-bidrag?

Vi erbjuder innovativa tillväxtföretag hjälp att söka bidragsfinansiering via Horizon 2020. Vi granskar och bedömer förutsättningarna för att projekt ska beviljas och kvalitetssäkrar kundens projektplan. Därefter skriver vi affärsplanen och bidragsansökan som skall lämnas till EU. Ibland vill bidragsmyndigheten träffa projektteamet och då hjälper vi till med förberedelserna inför mötet. Vi jobbar i nära samarbete med kund med en tydlig kommunikation och affärsmässigt förtroende.

Ditt EU-bidrag kanske väntar på dig. Vänta inte på det!

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se