Kapitalanskaffning

Din egen tillväxt kan få fart genom andras pengar. Och Accellos goda råd. Ofta krävs extra kapital för tillväxt, nya satsningar eller innovationer. För etablerade bolag såväl som för start-ups. Vi optimerar processen med kapitalanskaffning och skapar förutsättningar för dig som företagare och entreprenör, från början till slut. Spara tid genom att leta på rätt ställe och på rätt sätt.

Främmande kapital ska helst sökas i sällskap man litar på.

Vägen till externt kapital kan vara lång, krokig och full av fallgropar. Vi gör den rakare. Vi analyserar potentialen i din affär, ser på kapitalbehov och kommersialiseringsmöjligheter och framtida utveckling. Genom en paketering av hela ditt scenario kan vi bedöma hur mycket kapital man bör ta in och i vilken takt. Det kan vara oklokt att ta in för mycket tidigt om det går ut över ägarskap och kontroll i långa loppet.

Vi förstår dina behov och vet hur ”kapitalet” tänker. Tillsammans med oss är du starkare.

I flera fall behöver snabbväxande företag externt kapital för att utvärdera och möjliggöra potentiella expansionsplaner. Accello identifierar, utvärderar och upprättar i samråd med uppdragsgivaren det mest lämpliga alternativet, vilket kan vara allt ifrån nyemissioner till banklån eller andra typer av finansiering. Vi belyser er affär utifrån de faktorer investerare vill se:

  • Potential som visar att kärnan i idén är både skalbar såväl som långsiktig.
  • Värdetillväxt – bolaget ska kunna förädlas och uppvisa stark värdetillväxt.
  • Avkastning – potential till starka kassaflöden och hög avkastning på investerade resurser.

Vi hjälper dig med att utforma ditt erbjudande samt all den ekonomiska planeringen och kalkyler som behövs för att kunna erhålla lån eller annan finansiering.

Behöver du skaffa externt kapital?

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se