Erbjudandeutveckling

Tillväxt kräver att du tänker nytt och annorlunda. Och utveckling innebär förändring. Accello ställer relevanta frågor och tänker disruptivt. Vi tar in omvärlden och öppnar tankar till nya erbjudanden och affärsmodeller som kan leda ditt företag i en tydligare och framgångsrikare riktning.

Erbjudandeutveckling du inte kan tacka nej till.

Ju mer man har sett desto mer kan man berätta. Accello har tack vare bred erfarenhet och kompetens från olika branscher och områden bättre förutsättningar än de flesta att se, förstå och tänka nytt för att utveckla ditt erbjudande och skapa nya intäktskällor, nya applikationer och samarbeten.

Dina framtida möjligheter väntar på att upptäckas.

I en tid när många branscher lever med ett konstant flöde av ny teknik och nya metoder lever vi i samklang med förändringen och är hela tiden vara beredda att förfina arbetsmetoder och erbjudanden utifrån vad som händer i omvärlden. Hur ska vi annars kunna hjälpa våra kunder till nästa steg. Användarcentrerad utveckling av produkter finns i vårt DNA. Ju mer man styr erbjudandeutveckling utifrån kundbehov och bygger in kundvärdet – desto större sannolikhet är det att erbjudandet upplevs relevant. Det viktigaste är att förstå kundens problem och målbild.

Det är för oss en självklarhet att göra våra kunder delaktiga i utvecklingsprocessen redan från start då vi tillsammans genom strukturerad metodik, branschkunskap och ett stort mått kreativitet skapar framgångsrika, differentierade koncept. Gärna med disruptiva glasögon på.

Vi visar gärna hur framtiden ser ut.

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se