Prismodeller

Vad är priset för tillväxt? Genomtänkta prismodeller som identifierar villkor för värdeskapande eller värdefångst är en garant för att leverera enligt er affärsmodell. Samhällets digitalisering har öppnat möjligheter för utveckling av nya prismodeller som utmanar gamla och rådande normer. God förståelse ökar våra möjligheter att förbättra era resultat, skapa större avkastning och värdetillväxt.

Prissättning är överlägset det mest effektiva verktyget för resultatförbättring och värdeskapande.

Genom att förstå och mäta de mekanismer som påverkar kundens betalningsvilja under olika omständigheter kan du accelerera din försäljning.

Systematisk transformation av prissättning skapar kommersiella möjligheter genom hela kundresan.

Drivet av avancerad analys, digital teknik och införande av nya modeller (till exempel dynamisk prissättning) genomgår principen för prissättningsstrategier en revolution i alla branscher. Det dags att göra sig fri från föråldrade tankegångar. Företag måste anamma prissättning som ett primärt sätt att skapa värde.

Det finns ofta konkreta åtgärder som kan vidtas för att fånga större värden, och trots upplevda risker är det ofta möjligt att skapa betydande och hållbara värden. Av erfarenhet vet vi att när prisförbättringar genomförs på rätt sätt är risken för kundförlust allmänt överskattad och en investering i prissättning ger vanligtvis en hög och snabb avkastning.

Transformera dina intäkter!

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se