Företagsförsäljning

En lyckad företagsförsäljning handlar inte bara om att sälja till absolut högsta pris, utan även av rätt anledning och till rätt köpare. Att lämna över verksamheten till en köpare som kan förvalta och utveckla verksamheten. Rätt förberedelser inför företagsförsäljning skapar inte bara rätt pris. Det skapar också högst värde. För både köpare och säljare.

Vi analyserar och identifierar företagets möjligheter.

På så sätt kan vi vidta åtgärder som gör företaget mera attraktivt för köpare och intresserade spekulanter för att de ska känna sig trygga i ett beslut om ett förvärv. Förtroende och trygghet är grundbultar i en företagsköp- och förvärv. Vi är inte som andra. Vi kommer från teknik, industri och IT. Från verkligheten. Vi har djup kunskap och erfarenhet, förstår olika verksamheter och branscher i grunden. Accello hur och vad kunder vill köpa, vad de behöver, vad som är viktigt.

Att sälja ett företag kan vara att anförtro någon ett livsverk. Gör det rätta. På rätt sätt.

Ibland uppstår situationer där en ägare önskar sälja hela sitt bolag eller delar av det. Det kan bero på situationer i bolaget eller privat. Att sälja sitt aktiebolag är något de flesta bara gör en gång i livet. Frågorna är många och risken är stor att göra fel om man inte tar hjälp.

På Accello har vi respekt för de uppoffringar och det hårda arbete som krävs för att bygga ett framgångsrikt företag. Vi är själva entreprenörer. Att våra kunder ger oss förtroende att företräda dem i samband med deras livs affär är hedrande och inspirerande. Hos oss kommer du som kund i första rummet och vi ger vårt yttersta för att uppnå dina målsättningar.

Ibland vill företagsägaren ta in en partner som kan bidra till företagets fortsatta tillväxt. Det kan handla om att bredda verksamheten internationellt, eller genomföra tilläggsförvärv för att öka sin marknadsandel. I bolag som växer skapas stora värden, som kan vara svåra att realisera. Att sälja en andel av företaget till en investerare som kan ge möjlighet att realisera stora delar av värdet och samtidigt behålla en betydande aktieandel.

För att säkerställa en lyckad företagstransaktion finns ett antal olika parametrar som företagsägare bör diskutera och förbereda innan processen initieras. Genom att noggrant planera, säkerställa en optimal finansiell struktur samt motivera och vägleda ledande befattningshavare går det att säkerställa en optimal tidpunkt och ideala villkor för genomförandet.

Vår process

För att trygga att man arbetar resurseffektivt med fokus på kvalitet har vi utarbetat en strukturerad process i syfte kvalitetssäkra förvärvsprocessen i fyra steg är:

  1. Strategisk planering
  2. Praktiska förberedelser
  3. Transaktionsfasen
  4. Integrationsfasen

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en försäljning?

Kontakta oss för ett personligt samtal! Konfidentiellt såklart.

08-67 97 200

Du kan också maila oss på info@accello.se