Tony

”Det är alltid bra att få externa åsikter om den verksamhet man bedriver. Man hamnar lätt i samma tankebanor när man försöker vara kreativ och tänka nytt. I ett sådant läge är det mycket viktigt med ett professionellt bollplank, där man kan få värdefull input och i förlängningen bättre insikt i hur man kan utveckla både marknadsföring och verksamhet. I mitt samarbete med Accello har jag fått hjälp med att klä mina luddiga tankar i ord som leder till faktisk planering samt i vissa lägen hjälpt mig att öppna ögonen för nyMaa infallsvinklar.”