Sven

”Vi befann oss i en uppköpsprocess av ett bolag med avancerad militär teknik och behövde hjälp med genomlysning av företaget. Vi valde att jobba med Accello i detta arbete då de besitter teknisk kompetens och även en förståelse för affär. Vi upplevde att de har god kunskap och tydlighet – vi fick ett snabbt resultat i en svår bransch. Problemen åskådliggjordes i den due diligence vi fick, både på teknik- och ekonomisidan.”