Mikael

”Vi behövde hjälp att snabbare komma ut och träffa fler intressanta företag. Då tidigare erfarenhet av liknande lösningar inte var den bästa letade vi först noga genom tänkbara kandidater, ringde en del av dem och träffade några. Accello gav direkt en känsla av att förstå oss som företag, vad vi ville uppnå men framförallt fanns kunskap kring mer avancerad försäljning och vad detta då kräver för förarbete och genomförande. Antalet bokade möten har motsvarat våra förväntningar och kvaliteten på mötena har överstigit våra förväntningar. Vi har hittills inte genomfört ett möte där vi kunde konstatera att detta aldrig borde blivit bokat. Då vi får de kvalificerade möten vi behöver för att snabbare kunna etablera oss på den svenska marknaden så har detta hjälpt oss enormt mycket. Mötesbokningen är effektivare än om vi genomfört den själva vilket även gett oss mer tid att fokusera på övriga delar av verksamheten. Om ni som vi är skeptiska till rena “cold-calling” kan jag varmt rekommendera er Accello. Den förståelse och därmed det mervärde dom erbjuder har långt överstigit våra förväntningar. Jag kan varmt rekommendera Accello, speciellt om ni är i behov av en något mer avancerad mötesbokning!”