M & A

Genom noggrann analys lägger vi grunden till värdeskapande transaktioner vid bolagsförvärv, konsolidering, företagsförsäljning och kapitalanskaffning.